1. Home
 2. Zamówienia
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zamówienia

Jest to jedna z najważniejszych części Twojego sklepu. To tutaj właśnie zarządzasz składanymi w nim zamówieniami. Klienci mogą składać zamówienia poprzez stronę internetową Twojego sklepu. Możesz też dodawać je sam na przykład wtedy, gdy klient nie ma dostępu do internetu, a chciałby nabyć produkty z Twojej oferty.

Szukanie zamówień

Moduł zamówień zaopatrzony jest w wyszukiwarkę, która w wygodny sposób umożliwi Ci znalezienie właściwego zamówienia. Wyszukiwanie może odbywać się poprzez podanie dat, w obrębie których zostało złożone zamówienie, wybranie odpowiedniego statusu (patrz: Statusy zamówień »), czy też wpisanie numeru zamówienia lub nazwiska (nazwy firmy) osoby kupującej. Aby wyświetliś formularz wyszukiwania, kliknij pozycję Filtry.

Tworzenie i edycja zamówień

Zamówienia mogą pojawiać się w sklepie na dwa sposoby. Albo klient sam składa zamówienie poprzez stronę internetową sklepu, albo możesz stworzyć zamówienie własnoręcznie, gdy np. klient nie ma dostępu do internetu. Poniższa instrukcja opisuje proces własnoręcznego dodawania zamówień. Jeżeli chcesz edytować już istniejące zamówienie, przejdź do punktu nr 3.

1. Z menu Klienci i zamówienia >Zamówienia wybierz pozycję Dodaj zamówienie lub w module zamówień kliknij ikonęDodaj zamówienie.

2. Wybierz z listy klienta, któremu chcesz utworzyć zamówienie, lub wpisz jego adres e-mail lub nazwisko do pola wyszukiwania, aby zawęzić listę. Możesz też dodać nowe konto klienta klikając ikonę Dodaj klienta.

3. Karta Produkty zawiera listę produktów, z których składa się zamówienie.


Aby dodać produkt do zamówienia, kliknij Dodaj produkt, a następnie ikonę Dodaj produkt na liście produktów. Następnie w okienku, które się otworzy, określ ilość, cenę oraz pozostałe opcje produktu i kliknij Wstaw.

Możesz edytować lub usunąć wybrane produkty zaznaczając je i klikając poniżej odpowiedni przycisk. Nie dotyczy to edycji zamówienia złożonego przez klienta na stronie sklepu!

Jeżeli własnoręcznie dodajesz zamówienie, możesz wpisać tu nazwę sposobu wysyłki, opłatę za nią oraz procentową wartość podatku za wysyłkę.

4. Na karcie Wysyłka uzyskasz dostęp do funkcji związanych z wybranym modułem dostawy. Wygląd tej karty i dostępne na niej opcje różnią się w zależności od przypisanego do zamówienia sposobu wysyłki. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z instrukcją pt. Wysyłka ».

Jeżeli edytujesz zamówienie dodane przez klienta, pojawią się tu informacje na temat wybranego przez niego sposobu wysyłki. Wartości te możesz zmienić klikając Edytuj.

5. Karta Status służy do zmiany statusu zamówienia. Status obrazuje to, na jakim etapie realizacji zamówienie się znajduje. Pozwoli Ci to na sprawne zarządzanie sprzedażą i wysyłkami.

Aby zmienić status zamówienia:

Kliknij przycisk Edytuj.

Wpisz dodatkową informację związaną ze zmianą statusu, ważniejsze informacje możesz wyróżnić różnymi formatami dostępnymi w edytorze treści. Następnie wybierz status zamówienia oraz płatności z odpowiednich list. Zaznaczając opcje obok listy statusów, możesz wysłać do klienta e-mail informujący o zmianie oraz dołączyć do wiadomości wpisaną wyżej informację.

Za pomocą sekcji Predefiniowane informacje dodatkowe możesz wybrać gotową treść notatki z rozwijalnej listy. Wybranie notatki spowoduje zastąpienie wcześniej wpisanej treści notatką predefiniowaną, którą możesz dodatkowo uzupełnić.
Klikając w link Predefiniowane informacje dodatkowe przejdziesz do listy wszystkich stworzonych informacji, których możesz używać we wszystkich zamówieniach, edytować je, usuwać lub dodawać nowe.

Na koniec kliknij przycisk Aktualizuj. Nowy status zamówienia pojawi się na liście.

6. Na karcie Klient możesz zmienić lub uzupełnić dane teleadresowe klienta, adres wysyłki oraz dane do wystawienia faktury VAT.

Jeżeli edytujesz już istniejące zamówienie, to o wprowadzonych zmianach możesz powiadomić klienta klikając Wyślij ponownie e-mail.

7. Na karcie Faktura możesz stworzyć fakturę VAT, która zostanie wysłana do klienta. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji Faktury ».

8. Karta Załącznik służy do przekazania pliku związanego z zamówieniem pracownikom Twojego sklepu. Jeśli do obsługi zamówienia potrzebny jest jakiś dodatkowy dokument, grafika itp., możesz go tu umieścić.

9. Na karcie CRM możesz przekazać wiadomość (związaną z zamówieniem) innym pracownikom sklepu. Więcej na temat tego systemu znajdziesz w instrukcji CRM »

10. Po zakończeniu edycji zamówienia kliknij przycisk Zapisz na karcie Klient.

Funkcje dodatkowe

Podczas edycji zamówienia masz dostęp do kilku dodatkowych funkcji, które znajdują się w prawym górnym rogu strony, lub bezpośrednio pod nagłówkiem, w zależności od rozdzielczości ekranu lub używanego urządzenia (Tablet, Smartfon, laptop). Dzięki tym opcjom możesz drukować zamówienie, sprawdzać dane klienta itdl.

 • Dane klienta
  Klikając ten link uzyskasz dostęp do edycji konta klienta, który złożył zamówienie.
 • Zamówienia klienta
  Jest to funkcja, dzięki której możesz sprawdzić, jakie inne zamówienia złożył dany klient.
 • Drukuj
  Pozwala Ci wydrukować informacje związane z zamówieniem.
 • Usuń zamówienie
  Usuwa zamówienie z Twojego sklepu.
Zaktualizowano 22 maja 2023

Czy ten artykuł był pomocny?