1. Home
  2. Poczta email
  3. Jak skonfigurować program pocztowy Mozilla Thunderbird?
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Jak skonfigurować program pocztowy Mozilla Thunderbird?

Jak skonfigurować program pocztowy Mozilla Thunderbird?

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird – Instrukcja konfiguracji dla Mozilla Thunderbird – pierwsze uruchomienie

Z tego artykułu pomocy dowiesz się jak przebiega konfigurowanie poczty e-mail w aplikacji Mozilla Thunderbird. Program pocztowy Thunderbird to jeden z najpopularniejszych programów do obsługi poczty e-mail. Możesz dodać konto poczty e-mail sStore / eBiznes.pl, Google, Outlook i inne, aby zacząć wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio z aplikacji Mozilla Thunderbird.

Musisz też wiedzieć, że aby wysyłać i odbierać pocztę online wystarczy program udostępniony przez naszą firmę pod adresem https://poczta.ebiznes.pl.

Aplikacja Mozilla Thunderbird daje możliwość obsługi poczty e-mail za pomocą protokołów poczty POP3 oraz IMAP. Dla każdej dodanej w programie skrzynki e-mail możesz ustanowić spersonalizowaną nazwę konta i podpis do wiadomości e-mail. Skorzystaj z poniższej instrukcji aby przejść konfigurację programu pocztowego.

Na początku musisz mieć utworzone konto e-mail, jeśli nie utworzyłeś go jeszcze, zrób to teraz zgodnie z instrukcją.

1. Otwórz ustawienia konta: W górnym pasku menu Thunderbirda kliknij Narzędzia i wybierz Konfiguracja kont, lub kliknij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje a następnie Konfiguracja kont z menu rozwijanego. Każde skonfigurowane konto pocztowe lub konto grup dyskusyjnych jest wyświetlone po lewej stronie okna. Te konta odpowiadają folderom najwyższego poziomu wyświetlanym na liście „Wszystkie foldery” w głównym oknie Thunderbirda w panelu po lewej stronie.

Naciśnij przycisk Operacje, znajdujący się w lewym dolnym rogu i wybierz Dodaj konto pocztowe. Nowe konto możesz także dodać z poziomu głównego ekranu aplikacji.

Podaj dane twojego konta pocztowego i naciśnij przycisk Kontynuuj.

 

Thunderbird spróbuje wykryć ustawienia tego konta, opierając się na podanej domenie adresu konta (część adresu po symbolu „@”). Naciśnij przycisk Zatrzymaj, by zatrzymać proces wykrywania ustawień i przejdź do edycji nazwy serwera, portu i protokołu IMAP/POP. Podaj/skoryguj dane konta i naciśnij przycisk Utwórz konto i edytuj jego ustawienia.

 

Uwaga! Bardzo ważne jest, aby przed naciśnięciem przycisku Utwórz konto i edytuj jego ustawienia podać wymagane dane dotyczące nazwy serwera, numeru portu i protokołu IMAP/POP. Możesz pozwolić Thunderbirdowi pobrać domyślne dane konta i zmienić je ręcznie w późniejszym czasie.

 

Zobacz również jak zmieniać hasła w Thunderbirdzie

Zaktualizowano 31 grudnia 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Related Articles