1. Home
  2. Poczta email
  3. Jak skonfigurować program pocztowy Mozilla Thunderbird?

Jak skonfigurować program pocztowy Mozilla Thunderbird?

Jak skonfigurować program pocztowy Mozilla Thunderbird?

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird – Instrukcja konfiguracji dla Mozilla Thunderbird – pierwsze uruchomienie

Z tego artykułu pomocy dowiesz się jak przebiega konfigurowanie poczty e-mail w aplikacji Mozilla Thunderbird. Program pocztowy Thunderbird to jeden z najpopularniejszych programów do obsługi poczty e-mail. Możesz dodać konto poczty e-mail sStore / eBiznes.pl, Google, Outlook i inne, aby zacząć wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio z aplikacji Mozilla Thunderbird.

Musisz też wiedzieć, że aby wysyłać i odbierać pocztę online wystarczy program udostępniony przez naszą firmę pod adresem https://poczta.ebiznes.pl.

Aplikacja Mozilla Thunderbird daje możliwość obsługi poczty e-mail za pomocą protokołów poczty POP3 oraz IMAP. Dla każdej dodanej w programie skrzynki e-mail możesz ustanowić spersonalizowaną nazwę konta i podpis do wiadomości e-mail. Skorzystaj z poniższej instrukcji aby przejść konfigurację programu pocztowego.

Na początku musisz mieć utworzone konto e-mail, jeśli nie utworzyłeś go jeszcze, zrób to teraz zgodnie z instrukcją.

1. Otwórz ustawienia konta: W górnym pasku menu Thunderbirda kliknij Narzędzia i wybierz Konfiguracja kont, lub kliknij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje a następnie Konfiguracja kont z menu rozwijanego. Każde skonfigurowane konto pocztowe lub konto grup dyskusyjnych jest wyświetlone po lewej stronie okna. Te konta odpowiadają folderom najwyższego poziomu wyświetlanym na liście „Wszystkie foldery” w głównym oknie Thunderbirda w panelu po lewej stronie.

Naciśnij przycisk Operacje, znajdujący się w lewym dolnym rogu i wybierz Dodaj konto pocztowe. Nowe konto możesz także dodać z poziomu głównego ekranu aplikacji.

Podaj dane twojego konta pocztowego i naciśnij przycisk Kontynuuj.

 

Thunderbird spróbuje wykryć ustawienia tego konta, opierając się na podanej domenie adresu konta (część adresu po symbolu „@”). Naciśnij przycisk Zatrzymaj, by zatrzymać proces wykrywania ustawień i przejdź do edycji nazwy serwera, portu i protokołu IMAP/POP. Podaj/skoryguj dane konta i naciśnij przycisk Utwórz konto i edytuj jego ustawienia.

 

Uwaga! Bardzo ważne jest, aby przed naciśnięciem przycisku Utwórz konto i edytuj jego ustawienia podać wymagane dane dotyczące nazwy serwera, numeru portu i protokołu IMAP/POP. Możesz pozwolić Thunderbirdowi pobrać domyślne dane konta i zmienić je ręcznie w późniejszym czasie.

 

Zobacz również jak zmieniać hasła w Thunderbirdzie

Zaktualizowano 31 grudnia 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Related Articles